Yu-peng Chen
Hanachirusato (Genshin Impact) By Yu-Peng Chen Kalimba Tabs

Learn to play Hanachirusato (Genshin Impact) By Yu-Peng Chen using our easy Kalimba Tabs Tutorials below. Feel free to download this Hanachirusato (Genshin Impact) By Yu-Peng Chen Kalimba Tabs below. 6' 7' (1' – 4 – 6 – 1'') 7' 6' (5' – 3 – 5) 3' 2' (3' – 3 – 5) 6' 2' 3' (2 – 4') 4 3' 2' (1' – ...

READ MORE +
Treasury From The Northland (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, Hoyo-Mix Kalimba Tabs

Learn to play Treasury From The Northland (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, Hoyo-Mix using our easy Kalimba Tabs Tutorials below. Feel free to download this Treasury From The Northland (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, Hoyo-Mix Kalimba Tabs below. Tabs: 4' 5' 6' 2' 4' 5' 1' 2' 4' 6 ...

READ MORE +
Snow-Buried Tales (Genshin Impact OST) By Yu-Peng Chen, HOYO-MiX Kalimba Tabs

Learn to play Snow-Buried Tales (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, HOYO-MiX using our easy Kalimba Tabs Tutorials below. Feel free to download this Snow-Buried Tales (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, HOYO-MiX Kalimba Tabs below. Tuning 6/A4 to G4# 6'/A5 to G5# 7/B4 to A4# 7'/B5 to A5# ...

READ MORE +
Dawn Winery Theme (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, HOYO-MiX Kalimba Tabs

Learn to play Dawn Winery Theme (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, HOYO-MiX using our easy Kalimba Tabs Tutorials below. Feel free to download this Dawn Winery Theme (Genshin Impact OST) By Yu-peng Chen, HOYO-MiX Kalimba Tabs below. 3 6+1 3 3′ 3′ 2′ 1′(2’75) 7 5 6 7 1’+13 1′ 1′ 7 6 7 5 3 3 ...

READ MORE +
Kalimba Tutorials
Logo
Reset Password